title
title
title
title
title
title
בעין העדשה

על שפת ים כנרתדוד מור
עין-הנצי"ב