title
title
title
title
title
title
משתפים - שמונה תודות

שמונה תודות - שלומית שניר - חמדיה


                                                         התמונה של ‏שלומית שניר‏. 


 

1.   מודה אני על יכולת הראייה.
      לצפות בשמש מאירה עם שחר,
      לראות שלדג גמדי ליד נחל,
      לקלוט בפניך את קמטי הנחת. 
2.   מודה אני על יכולת השמיעה.
      לשמוע חליל מתרונן לו אי שם,
      להקשיב לצחוקם של ילדי הגן,
      ולקולה של אמי, הערב מכולם.
3.   מודה אני על יכולת ההרחה.
      להריח תבשיל מהביל על שולחן,
      ליהנות מניחוח נכדי הקטן,
      לנשום את ריחה של האדמה. 
4.   מודה אני על יכולת המישוש.
      לדעת את מרקם אריג הקטיפה,
      לחבור לגופך בחיבוק של קרבה,
      ללוש ולכייר את קנקן השפע.
5.   מודה אני על יכולת הטעימה.
      ליהנות מחלב ומדבש על לשוני 
      לשתות מרורים, ולהקל על מחושיי,
      לנשקו בנשיקות פי ולהרוות את חושיי. 
6.   מודה אני על יכולת הלימוד והיצירה.
      על ההנאה מכתיבה, מציור, מהמצאה,
      על תנופת החיפוש, הגילוי, והעשייה,
      על יכולתי להרוויח את לחמי בשמחה.
7.   מודה אני על היותי יהודיה וחברת קיבוץ.
      על ארון הספרים של עמי, שבלבי,
      על ערכי הציונות שמלבלבים בעורקי. 
8.   מודה אני על שנוצרתי אישה.
      בתם של הוריי, שאותם אני ממשיכה,
      לאישי, בן זוגי - רעיה ושותפה, 
      על נס ההורות, על לידת ילדיי,
      על כל אלה אברך ואביע תודותיי.