title
title
title
title
title
title
משפחג - להעשרת החג והמועד בבית
קבוצה של אנשים הפועלת בהתנדבות לאסוף ולקבץ חומר לכל החגים, המועדים וטקסי החיים.
הגיליון הראשון הוקדש לחנוכה.