title
title
title
title
title
title
בעין העדשה

מסיק זיתים קהילתיהינדא גלסנר 
עין-הנצי"ב