title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

בגינהנעמי זעירא
חמדיה
בחוג עיסת נייר 
בהדרכת בטי סלינג'ר