title
title
title
title
title
title
פינת הגן - זריעה במקום הגידול

זריעה במקום הגידול

 

מתוך ההנחה שנזרעו הצמחים במקום הגידול, כגון תורמוס, כובע הנזיר, פרג תרבותי, טופח ריחני וציפורני חתול, ויש כבר נביטה יפה, כעת נותר לעודד אותם לפני העונה הקרה.


כל עוד אין גשם מעל 20 מ"מ, יש להשקות ולנכש עשבים שוטים שנובטים כעת. לאוורר את הקרקע בעדינות כל עוד הצמחים מאפשרים, בלי לפגוע בהם.

בגינות שלא קיבלו קומפוסט לפני הזריעה, אפשר להוסיף קומפוסט לפני פעולת האוורור וניכוש העשבים השוטים, כדי להצניע ולאפשר חלחול מי הגשם.

בגינות שהרקפות הנצו – לשים לב שיש גם נבטים מזרעים שנשרו בעונה הקודמת. אפשר להעתיק אותם כעת בזהירות רבה.

מומלץ לסמן אותם ולהעתיקם רק בשנה הבאה כאשר יהיו מספר עלים ולא רק נבט עם עלה אחד.

 

ב ה צ ל ח ה