title
title
title
title
title
title
משב רוח - מיום כיפורים זה - עד יום כיפורים הבא...

מיום כיפורים זה  - עד יום כיפורים הבא...

(דברים אלו נכתבו יום לאחר פיגוע הר-אדר)

כל שנה בהתקרב יום זה אין אני, ובני דורי, יכולים לשכוח אותה מלחמה, אימיה, קרבנותיה הרבים... כצלקת שאיננה מגלידה מלווה אותנו שבר המלחמה ההיא מידי שנה בשנה. למטען יום הכיפורים לדורותינו נוסף משא הזיכרון הזה לעוצמתו של היום.

רבים וטובים, ראו בניסיונו של אברהם אבינו כסמל לדורות וקשרו את פרשת העקידה לקרבנות עמנו לדורותיו.

גם במשפחתי נפל חלל. בן דודו של ראובן (אישי) עופר איילי ז"ל, טייס, שנהרג בתחילת המלחמה.

אביו, מאיר איילי, איש חינוך ידוע באזור הצפון, חבר יפעת אשר לימד דורות של תלמידים, וקרב אותם למקורות היהדות. אביו, הביע בחריפות את דעתו כי דמוי קרבנות מלחמות ישראל לעקידה, הוא דמוי שקרי ומעוות הפוגע גם באבות וגם בבנים. הוא טען בחריפות כי בנינו ובנותינו יצאו לקרב בהכרה מלאה בזכותם, "בידיעה ברורה מה צפוי להם". כאב שכול ראה את דור האבות כגיבורים אשר חינכו את בניהם לכל משימה לאומית לא כצו אלוקי אלא כמשימת חיים של בני חורין. כהשלמה לאזכורים הרבים של עקידת יצחק במשך תפילות הימים הנוראים לצורך רחמיו של האל עלינו בזכות אבותינו, רואה  אני את דבריו של מאיר איילי כאור לכל מאמין – לא רק זכות אבות עומדת לנו, אלא גם זכות בנים, בנינו ובנותינו שמסרו את נפשם מתוך רצון ובחירה למעננו אנו החיים כיום.

תעמוד גם זכותם לנו ולכל בית ישראל בימים הנוראים שהיו בעבר ומתחדשים מידי שנה בשנה. וזכות זו תהי בעזרנו גם היא אף על פי ולמרות כל המתנכלים לנו, להאבידנו.

תוצאת תמונהנוסיף תודעה זו לתודעת זכות האבות אשר מלווה אותנו בין שורות מחזור התפילה מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא.

אבישג