title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

דמות דיוקנהחוה בירנבאום
מעוז-חיים
בהדרכת בטי סלינג'ר