title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - ברכה לשנה הבאה

שלום רב קוראנו היקרים

תשע"ז עומדת להיפרד מאיתנו

ושנת תשע"ח בפתח ממש.

אנו נושאים תפילה

שתתחיל בטוּבה, ושתביא עימה

בְּשׂוֹרָה של חדווה ושלום.


 סוף קיץ שקיעה בחוף דור הינדא גלסנר עין-הנצי"ב


שנה שתתחיל בבטחה,

שתאפשר לנו צמיחה ויצירה.

 

 

"...עוד שנה שמתחילה לאט, 
עוד שנה שמתחילה היום לגדול, 
היום זוחלת ומחר פתאום 
תגיד שלום, כמו חלום. 
ממהרת לדרכה, 
והנה היא עולה עולה. ..."

 

ונוסיף עוד לאחל

 

"הלב פתוח, הלב מקשיב
הלב מבין הכל 
פשוט, מאיר, נכון
הלב דובר אמת, הלב טהור
והוא נפגש עם הכל בתמימות 
והוא מלא באור..."(ניה טוקייר)

לב שיהא פתוח

לקבל את האחר, את השונה

ושהמפגש הזה יהיה מלא באור.

 

מוזמנים לצפות בשיר "הלב" של יונינה
 

 

גדי ליאון

העורך