title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - בנושא ההשקיה

בנושא ההשקיה

קיימים חילוקי דעות גם בקרב בעלי מקצוע --

האם להשקות את הדשא לעיתים קרובות (כל 3 ימים) או לעיתים רחוקות, בין שבועיים לשלושה עד חודש? זה מאוד תלוי בתנאי הקרקע ומערכת הרוח, קרינת השמש ועוד. כעיקרון, רוב שורשי הדשאים למיניהם מצויים בשכבה של כ- 30 ס"מ. חשוב שהרובד העליון (5 ס"מ) יהיה יבש ומתחת לו לח, לכן יש לבדוק מידי פעם גם אחרי ההשקיה שהמים חדרו עד ל- 30 ס"מ ויותר, לוודא שפיזור המים היה שווה (למנוע הפרעה מדשא לא קצור) לסילון הממטיר.


לגבי עצים בעלי שורש עיקרי (דו פסיגי) – עומקם מגיע למטרים אחדים ולמי תהום. להשקות לעיתים יותר רחוקות אחת לחודש.

לגבי עונתיים בגינה – שורשיהם ב- 15 ס"מ העליונים. להשקות פעם או פעמיים בהתאם לתנאים (עומק מצע, רוח, קרינה ישירה) המצויים.


 

ב ה צ ל ח ה