title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

מתערוכת יוצרי גיל עוזחברי חוג ציור
בהדרכת אסיה לשם