title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - תות בכות (מפלי)

על תות בכות (מפלי)

 

פירותיו נאכלו במשך חודשיים ויותר, כעת העץ ירוק עד ירידת הטמפרטורות והשלכת.

ניתן לגדל את תות הבכות מייחורים ולעצב אותו לפי הצורך. פירותיו מרובים מאוד ולא ניתן לקטוף את כולם. הציפורים מסייעות ובעונת המצאות הפרי על העץ שומעים ואף רואים את להקות הציפורים שבאות לחלוק עימנו אותם.

הפרי ניתן גם להקפאה וגם לייבוש – בשוק לווינסקי ניתן למצוא תותים מיובשים.

 

השיטה שאני נקטתי בה – גידלתי עץ תות רגיל. טיפחתיו במשך כחמש שנים שיגדל על גזע ישר ובגובה של שני מטרים. הרכבתי עליו תות בכות. הענפים כוונו באופן מאוזן על במבוק ברדיוס של שני מטרים ממרכז הגזע הזקוף, והענפים שנטייתם לרדת יצרו מסך ירוק ויפה. הפירות התפתחו יפה כך שגם פעוט שאך זה נעמד על רגליו יכול היה לעמוד ולקטפם,  ואילו ההורה קוטף עד לגובה שני מטר.

מלבד יופיו, הפירות מבשילים בהדרגה במשך חודשיים ויותר.

 

ב ה צ ל ח ה