title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז


חברי חוג עיסת נייר 
בהדרכת בטי סלינג'ר 
כפר-רופין