title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - על שייכות מול בעלות

שלום רב קוראנו היקרים

 

שייכות מול בעלות - נושא רציני -

העולה לדיונים רבים במשקים.

 

מהי שייכות? מהי בעלות?

האם ה הבדל הוא סמנטי בלבד?

 

ומצאתי השבוע התייחסות מופלאה לכך

שייך לא אדון

הרבה הרבה היה ביומים האלה (בהזדמנות אפרט) ועוד צריך להתבונן, המחשבות צריכות לשקוע לאיטם. ובכל זאת מחשבה אחת שתומר בליטי העיר.

תומר חידד אבחנה חשובה:
אפשר להרגיש שייכות ללא בעלות, 
זיקה עמוקה נטולת אדנות. 
אני שייך לילדי ילדי שייכים לי איני אדון עליהם. 
אני שייך לאשתי היא שייכת לי איני אדון לה או בעלה (במובן הבעלות שבמילה). 
עם ישראל שייך לארצו ארצו שייכת לו אך איננו אדוני הארץ. 
מין האדם שייך לעולם, העולם שייך לו, אך איננו אדונים של העולם, הוא אינו בבעלותנו.

 

האם זו אך סמנטיקה? דומני שלא, מילים יוצרות מציאות.                  

שייכות יוצרת זיקה רגישה יותר, קשובה יותר 
מעט יותר הצנע - בלכת על פני האדמה. 
שייכות ולא בעלות יוצרת יחס פחות מתנשא פחות אדנותי פחות-  "אני ואפסי". 
שייכות מביאה לנטילת אחריות עמוקה, אדנות מחייבת הפעלת כוח. 
ביחסי אדנות ובעלות אדם רואה רק את עצמו, ביחסי שייכות הוא רואה גם את הזולת , הוא לומד מעט לצמצם את עצמו, להשאיר מקום גם לאחרים, 
גם לדורות הבאים.

היה זה הנביא הושע שהתנבא: 
"
והיה ביום ההוא נאם ה' תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי".       (הושע ב', יח)

 

גם יחסינו עם אלהים, כך מבטיח הנביא, יעברו בעתיד שינוי עמוק, ממצב של חוקים וכפייה חיצונית למצב של אהבה ורצון פנימי.                  

ממצב של שלטון וקניין למצב של ברית, של מחויבות הדדית מתוך חרות ובחירה.

"והיה ביום ההוא" אומר שהדרך ארוכה ורחוקה, אך כאשר הכיוון והיעד ברורים אנו יודעים לפחות, שאנו הולכים ומתקרבים ולא חלילה מתרחקים.

שייכים לא אדונים.

 

איתמר חייקין

 

בית גיל-עוז שייך לכולכם

בואו ותיהנו מהפעילויות השונות המוצעות בו

גם במהלך הקיץ....אנחנו פה.....והבית שייך לכם...

 

 

שבת שלום

 

גדי ליאון

העורך