title
title
title
title
title
title
בעין העדשה

שקיעה ליד כפר-רופיןדוד מור
מעין-הנצי"ב