title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - על הבית

שלום רב קוראנו היקרים

 

בית הוא אחד מהיסודות החשובים ביותר בחייו של כל אדם.

וככזה, גם בית גיל-עוז השוקד כל השנה למען הבאים בדלתותיו.

הבית כיסוד איתן המספק הגנה בטחון והחופש

ליצור, ללמוד, להיפגש ובעצם, מה לא.

 

 אנו נערכים לקראת סיום הפעילות ב"מעיינות הדעת",

שוקדים על הכנת שנת הלימודים תשע"ח,

אך כבר מוכנה לה תכנית הקיץ, כפי שמפורסמת בגליוננו.

 

ובבית הגדול, בארץ ישראל, שואפים אנו לתחושת הבית גם-כן:

 

תפילה יהודית לחודש הרמדאן

"אבינו שבשמים, בורא עולם, אשר יצר כל אדם בצלמו,

רחם על מאמיניך המוסלמים אשר הולכים בדרכו של נביאם מוחמד, עליו השלום, ואשר מקדישים את חודש הרמדאן הזה לשמך בצום, בתפילה,בתיקון המידות ובקריאה בספרם הקדוש הקוראן. 
תן בלבם בחודש הרמדאן הזה לטהר את לבם לעבדך באמת. תן שלום בינם לבין עצמם – בין איש לאשתו, בין אב ואם לילדיהם, בין אח לאח ובין איש לרעהו. עזור לצמים ולשאינם צמים לקבל זה את זה באהבה. הקל נא על הצמים בימים החמים והארוכים הללו שלא יסבלו ושלא ירגזו.

ותן נא בלבם אהבה ורעות כלפי עמך ישראל ורצון אמיתי להכיר ולהבין את עמך ישראל ואת זיקתנו לארץ הזאת, ארצך הקדושה.

ותן גם בליבם של עמך ישראל אהבה ורעות כלפי עמך ישמעאל, להכיר ולהבין את עמך ישמעאל וכלפי קדושת חודש הרמדאן, ואת זיקתם לארץ הזו, ארצך הקדושה. 
וידעו גם הם גם אנו כי אנשים אחים אנחנו.

ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, אמן"

חיבר: הרב חנן שלזינגר, מרכז "שורשים-ג'ודור", סייע בעריכה: אליעז כהן

 

שבת שלום

 

גדי ליאון

העורך