title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - על החלבלוב ההדור

על החלבלוב ההדור

 

זו העת לטפל גם בחלבלוב ההדור. אחרי ששרד את החורף, הפריחה אדומה או לבנה. מתאים כצנוע בדרישות ההשקיה. זקוק לאור מלא ולשמש.

גם מצמח זה קל ליצור ייחורים (על מצע חול שטוף). הוא פורח במהלך כל הקיץ. גם לגביו יש להיזהר מהשקיה עודפת.

 

 


ב ה צ ל ח ה