title
title
title
title
title
title
משתפים - שלומית שניר

הסוף מגיע בחטף - שלומית שניר - יום העצמאות תשע"ז

הסוף מגיע בחטף

בטרם הספקתי

להיערך לקראתו,

אני עוד שם

והוא כבר כאן

חותך בלהב חרמשו.

איני מתכוונת לדברים גדולים

אשר ברומו של עולם:

עונה שחלפה

בגדיה מציצים

מדלת ארוני.

תלמידיי שבגרו

ורועים בשדות אחרים.

יקיריי שכאן

וראשית אוקיינוס

ביני לבינם.

שנותיי שפרחו

ועודי במיטב גילי,

אוחזת ביד הקטנה

שמושטת אלי,

פוסעות זו עם זו

 על ראשי-אצבעות

בשביליי גני.        

  צילום: שלומית  שניר - חמדיה