title
title
title
title
title
title
לאסוף את השברים - זוזו הצידה

יוסף (טומי) לפיד

זוזו הצידה

זוזו הצידהציניקנים, שמתייחסים למדינת ישראל כאל דבר מובן מאליו,  כאל רע הכרחי,  כאל    עוד מדינה שבמקרה מגזר עלינו לחיות בה;

זוזו הצידהכדאיניקים , הרואים במדינה פרה חולבת שמצווה היא לנצל אותה;

זוזו הצידהיהודים אכולי שנאה עצמית הרואים בכל מעשינו פגיעה בזולת;

זוזו הצידהפחדנים, שאימת האויב מדירה שינה מעיניהם;

זוזו הצידהבריונים שאהבת הארץ מעבירה אותם על דעתם;

זוזו הצידהאניני הטעם ועדיני הנפש,  שהוולגריות של חיינו

הרעשניים,  גסות הרוח ודחיפות המרפקים מעוררות בהם געגועים עזים לחיים בחברות תרבותיות יותר;

זוזו הצידהסוציאליסטים שחלומם נגוז,  חרדים שמשיחם לא בא אידיאליסטים שלא עמדנו   במבחן ציפיותיהם;

זוזו הצידהמבקרים ומקטרגים,  בכיינים ומפקפקים,  מאוכזבים  וממורמרים, מיואשים ומקוננים;

זוזו הצידההיסטוריונים חדשים הכופרים בעברנו, מרי נפש שזורקים רפש בהווייתנו,  רואי    שחורות המטילים ספק    בעתידנו;

זוזו הצידהמי שמתכחשים להישגינו,  מי שלא רואים את הנס,  מי שאינם אסירי תודה לגורלנו ,    מי שאינם מודעים לזכות הגדולה שנפלה בחלקנו;

זוזו הצידהותנו לי לחגוג.

 

אני,  פליט שואה, עולה חדש ב- 1948 שניתנה לו הזכות ליטול חלק בגורלה של מדינת ישראל ב- 50  שנות קיומה,  במלחמות ובימי שלום,  במורדות ובעליות, במחדלים ובעשייה, בכשלונות

ובהישגים,  בצער ובשמחות.

אני, שראיתי לנגד עיני כיצד צומחת ומתעצמת,  פורחת ומשגשגת, מדינת העם היהודי במולדתואני מבקש מכם שלא תפריעו לי.

תנו לי לחגוג.

פעם ב 50- שנה מותר להתייצבללא בושה, כדי להצדיע, בדחילו ורחימו,  באהבה ובהכרת טובה למדינה שעשינו ושעשתה אותנו.

דברים שכתב יוסף לפיד ז"ל,  ליום העצמאות ה- 50 למדינת ישראל

===============================================================================================