title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע - לפרשת ויקרא

פרשת ויקרא

מינים שונים של חטאות ואשמות מופיעים בפרשתנו. התורה מלמדתנו כי החטא יכול להיות מנת חלקו של כל אחד: של הכהן המשיח, של הנשיא או של 'נֶפֶשׁ אַחַת אשר תֶּחֱטָא בִשְׁגָגָה מֵעַם הָאָרֶץ', ואף חטא של הציבור כולו מתואר בפרשה, במקרה שבו כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִשְׁגּוּ.

לאחר הצגת סוגים שונים של אשמות שבין האדם לאלוהיו כמו נגיעה בדבר טמא, שבועת שווא או מעילה בקודשים, מתארת התורה עבירות שבין האדם לחברו כמו התכחשות לפיקדון, גזל או אי השבת אבידה.

אך באופן מפתיע, פסוקי האשמה ה'בין אישית' נפתחים בתיאורם כמעילה בה':

נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וּמָעֲלָה מַעַל בַּה' וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל אוֹ עָשַׁק אֶת עֲמִיתוֹ.

 

רבי עקיבא מסביר שהדברים אמורים דווקא לגבי המכחש בפיקדון, שנעשה בין שניים ללא עדים:

לפי שהמלוה ולוה, והנושא והנותן, אינו מלוה ואינו לוה, ואינו נושא ואינו נותן אלא בשטר ובעדים, אבל המפקיד אצל חברו אינו רוצה שתדע בו נשמה אלא שלישי שביניהם בזמן שמכחיש מכחיש בשלישי שביניהם.

 

המפקיד אצל חברו ללא עדים סומך עליו, ומעוניין לשמור את מעשה הפיקדון במקום הסמוי מעין הכלל. האינטימיות והאמון המוחלט שבין שניהם מביאים את ה'שלישי שביניהם', את הקדוש ברוך הוא, להיות 'עד' ואפילו 'ערב' לפיקדון. ממילא השומר המתכחש לאחריותו פוגע באמון שנתן בו זולתו, ומועל בה'.

 

דברים דומים מוסיף הרש"ר הירש, ומכליל בהם לא רק את המכחש בפיקדון, אלא את כל הפוגע בזולתו:

כל שקר ביחסים שבין אדם לחברו קרוי מעילה בה'... הרי ה' הוא "שלישי שביניהם"... משום כך שוב אין זו בגידה גרידא. כי היהודי שיעבד כאן את כהונתו ואת יחסו לה' - להיות ערבים ליושרו;

ואם כהונה זו מתגלה כמסכה ריקה, הרי כאן מעילה גמורה.

 

השקר כלפי הזולת (ובפרט כלפי זה שנתן בי אמון ונמצא עמי ביחסים קרובים) הוא יותר מבגידה גרידא (החמורה בפני עצמה). פנימיותו של היהודי, 'כהונתו ויחסו לה', אמורים להביא אותו להיות ישר. הקב"ה בעצמו נותן את אמונו האינסופי בנו וביחסים שבינינו לבין זולתנו, ושקר, כחש, גזל ובגידה מלעיזים, כביכול, על אמון זה של ה' בנו, וחלילה מציגים אותה כ'מסכה ריקה'.

 

התיקון נשען על לקיחת אחריות על החטא, על השבת הגזילה ותשלום חומש, ובסופו של דבר, גם מעילה שכזו יכולה להיתקן, וניתן לזכות לכפרה לִפְנֵי ה', וְנִסְלַח לוֹ עַל אַחַת מִכֹּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה לְאַשְׁמָה בָהּ.

 

שבת שלום, הרב אוֹרי ליפשיץ, רב טירת-צבי