title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

חברי חוג עיסת נייר בהדרכת בטי סלינג'ר
כפר-רופין