title
title
title
title
title
title
מהעת הזו- על משמעות ניסן

שלום רב קוראנו היקרים

 

הלב מתרחב עם שפעת הפריחה

ועם הריחות המשכרים

לאביב שהגיע ולפסח שעוד יבוא.

 

ולעת אביב זו

ולרגל פתיחת חודש ניסן

על מהותו של חודש זה, חודש האביב.

רבי ישעיה הלוי הורוביץ,
השְלָ"ה הקדוש אומר כך:

 

יש אדם דואג, ויש דאגן. 
יש אדם כועס, ויש כעסן. 
יש אדם חולם, ויש חלמן.

 

יש נס – ויש ניסן.

 

מה ההבדל בין "דואג" ל"דאגן"? 
דואג – פעם אחת. דאגן – זו כבר תכונה קבועה. 
כועס – פעם אחת. כעסן – כועס תמיד.

 

נס – התרחש פעם אחת ונגמר. 
ואילו ניסן – זו תכונה תמידית.

 

חודש ניסן הוא לא רק חודש המציין את הנס של יציאת מצרים שארע לפני אלפי שנים. 

זהו חודש שמחולל ניסים עד היום הזה.

 

כאשר האדם עושה השתדלות קטנה,
חודש ניסן הופכה ל"מנוף" של ברכה...

 

צילמה: הינדא גלסנר – עין הנצי"ב

 

שבת שלום וברכת אביב עליכם

 

גדי ליאון

העורך