title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז - ציפורי ירושלים

ציפורי ירושליםמאיר לוי
חמדיה
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון