title
title
title
title
title
title
משתפים - שלומית שניר

 (Metamorphosis) גלגול - שלומית שניר - חמדיה - 16/2/2016

 

א.הייתי זחל
שבקע מביצה
שהפך לגולם
ואחר לפרפר.
ב.לבלבו הפרחים
אז הטלתי ביצים
שהפכו לזחלים 
ושוב לגלמים.
ג.פורשים הם כנף
צוף פרחים הם רווים
מלוא הארץ חנם,
ומה הם עושים?
ד.מטילים הם ביצים
ובוקעים זחלים
מוריקים הצמחים,
ומדוע זה כך?
ה.זאת, כדי שאזחל
שאעוף שאכיר
את יפעת החיים
ההופכים בי לשיר.