title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - מטייבי הקרקע

מטייבי הקרקע

עם העלייה ההדרגתית של הטמפרטורות נראית פעילות השלשולים בגנה, כאחד המטייבים של הקרקע ומוסיפים לה ולצמחיה חיוניות חשובה וטבעית.

הטמפרטורה הרצויה לפעילות מבורכת זו הינה בין c20 – C15 למרות שיש שלשולים גם בתנאי עקה ובגובה 5000 מטרים.

עלים שנשרו, ערימת זבל בתעלות הביוב וגזעי עצים נבולים הם מהווים את המצע וה"בית" הנוח לחייהם.

מכאן הצורך להיזהר בריסוסי עשביה והדברת מזיקי גן.

בעונה זו השלשולים יימצאו מתחת ליריעות פלסטיק או מתחת לשכבות אדמה שנגרפו לאזור ניקוז.

איך נעודד ונסייע להתרבותם?

הם פעילים בלילה ואז עולים על פני השטח. אויביהם הטבעיים הינם הקיפודים, החתולים והציפורים.

כדי להרבותם יש להכין יכל מנוקז, בתחתיתו יש לפזר שכבה של טוף או חצץ, ועל שכבה זו יש לשים שכבת זבל, עלים שנשרו ומעט אדמה מקומית.

לזה יש להוסיף מספר שלשולים חיים ולכסות שוב בעלים וקומפוסט, רצוי במקום מוצל ולכסות ברשת צפופה ככל האפשר (הגנה מפני הציפורים) ומידי פעם להשקות ובכך למנוע התייבשות.

זו פעילות מעניינת שניתן ואף רצוי לעשותה עם הנכדים הסקרנים ובכך לקרבם לאהבת הטבע.

ב ה צ ל ח ה