title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - הפתעות כאלה...

יום הולדת שכזה לדבורהלה קורתי בבית גיל עוז

לפני כמה שבועות, במהלך שיעור העברית אותו מלמדת בהתנדבות דבורהלה קורתי לעובדים הזרים
בבית גיל עוז,הגיע במפתיע זר פרחים גדול, לרגל יום הולדתה.

תלמידיה שרו לה בעברית ושימחו אותה מאוד.

הכרת הטוב ושמחות משותפות הן הרוח החיה בביתנו.

שירבו השמחות...