title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - צמחי בר לגינת הבית

צמחי בר לגינת הבית

פעמים רבות, אנו נכנסים לתחום משתלה מסחרית ומתפעמים מהפריחה, מהצמחים, ומהתצוגה בכלל. התנאים במשתלה אינם דומים לתנאי הגינה - זה מובן. תשומת הלב של מקצוענים שונה מתשומת הלב שלנו. גם אין כוונה להשקיע רבות בגינת הבית, מכאן מומלץ להשתמש בצמחי הבר המצויים בסביבתנו הקרובה.


בימים אלה, יש נבטים רבים מאוד של חרצית וכוכבן.

אם נשכיל להעתיק אחדים מאלה ולשתול במרחקים מתאימים (20-25 ס"מ) ונקטום את קודקוד הצמיחה אחרי שנקלטו, נקבל שיח שופע פריחה עם מבנה מאזן ולא מקלות פורחים כשאלה גדלים פרא בשדה.

ב ה צ ל ח ה