title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

קולאז' לחנוכהחברי בית גיל עוז
ובנות כיתות ה'-ו' קיבוץ מירב