title
title
title
title
title
title
פרסום לשירותכם

לתשומת ליבכם!!!

ביום שלישי י"ט טבת 17/1/17

לא יתקיימו לימודים בגיל עוז

בשל מרוצי שדה.

תוצאת תמונה עבור מרוצי שדה בעמק המעיינות

במידה וירד גשם הלימודים יתקיימו כרגיל

והמרוצים יהיו ביום שלישי כ"ו טבת 24/1/17