title
title
title
title
title
title
לאסוף את השברים - הועד הארצי למען החייל היהודי

הועד הארצי למען החייל היהודי

גלויה נדירה זו נוגעת ללב, בעיקר נוכח הפסוק המצוטט בה, הלקוח מן הפיוט המושר על ידינו בחג "מעוז צור ישועתי". הפסוק מקבל משנה משמעות נוכח תיארוך הגלויה. היא הופקה בחנוכה תש"ב, דצמבר 1941. הגלויה הוצאה על ידי 'הועד הארצי למען החייל היהודי', שהוקם על ידי יוסף ברץ עם פרוץ מלחמת העולם השנייה. הוועד, סייע לנוטרים וכמובן לחיילי הבריגאדה ולמתנדבים לצבא הבריטי. הוא פעל עד הקמת צה"ל ואז הוחלף על ידי 'הוועד למען החייל'.