title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - מה לעשות כעת בגינה

מה לעשות כעת בגינה

פרחים ראשונים של פקעות ששתלנו לפני חודש כבר פורחים. יחד עם זאת, יבואו לידי ביטוי מלא רק בעוד חודש ויותר.

לאפונה הריחנית יש לאפשר לטפס בעזרת חוטים.את כובע הנזיר יש לכוון שלא יחסמו אור לצמחי עונה נמוכים ולעיתים יש לדללם או להעתיקם למקומות נוספים, לחלק שתילים, ועוד.לנקות בשיחי הורדים את התפרחות שסיימו לפרוח, לנכש עשבי בר שצמחו ולחפות את הקרקע בחומרים מתאימים. לא לכסות את אזור ההרכבה (צוואר השורש) וגם לא צמוד לגזע.

דשאים עם סימנים של מחלות (גוון כהה עד שחור) ניתן לפזר עליהם שרידי מדורות , בעיקר אפר או פחם כתוש.

ב ה צ ל ח ה