title
title
title
title
title
title
לאסוף את השברים - מיצוי זכויות
מיצוי זכויות – השבת רכוש – בעיר וורשה

ב- 17 בספטמבר 2016 נכנס לתוקף חוק פולני אשר יבטל תביעות רכוש פרטיות רבות בוורשה, התלויות ועומדות ושהוגשו אחרי 1945 (שיכונה להלן : "חוק וורשה"), אלא אם בעלי הרכוש או יורשיהם יפנו ויפעילו מחדש את התביעה שלהם.

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (איל"ר) העלה דף אינטרנט ובו הסבר ורשימה של תביעות – לפי כתובת או לפי שם משפחה - שהוגשו אחרי 1945 בעקבות הצו המיוחד שנחקק אז וכונה "צו ביירוט או הצו של וורשה".

שימו לב: החוק החדש אינו מאפשר הגשת תביעות חדשות, אלא מגביל את התקופה שבה ניתן עוד לטפל בתביעות אלה.

עיריית וורשה פרסמה רשימה של 2,613 כתובות רחוב לגבי תביעות פתוחות בשנת 2016. הרשימה פורסמה ללא שמות אלא כתובות בלבד.

מסד הנתונים של איל"ר מתאים בין כתובות של 2,613 רחובות מרשימת העירייה לבין שמות בעלי הנכסים שנמצאו במדריך בעלי הבתים של וורשה לשנים 1939-1940, או מקום בו הדבר אינו אפשרי, לבין מדריך בעלי הבתים משנת 1930, וכן דרך השימוש במידע משכנתאות.

לחיפוש במסד הנתונים של איל"רלחצו כאן

הערות:

·מסד נתונים זה נועד למטרות מידע בלבד, כשירות לניצולי השואה ויורשיהם. במידע במסד הנתונים אינו מהווה יעוץ משפטי ואיל"ר אינה יכולה להבטיח את הדיוק שלו.

·זה שהנכס שלך או השם שלך מופיע במסד הנתוניםאינו מבטיחשקיימת תביעה בת תוקף.

· מסד הנתונים של איל"ר מבוסס על רשימת נכסים שפורסמו על ידי עיריית וורשה.

·לא בכל הכתובות זוהו השמות במדריך הנכסים לשנים 1939-1940 או 1930 או באמצעות שימוש במידע משכנתאות זמין.

·השם שהופיע במדריך הנכסים לשנים 1939-1940 או 1930 או במידע משכנתאות אינו בהכרח השם של האדם שהגיש את התביעה בשנת 1945 או קרוב משפחה של אותו אדם.

·איל"ר אינה יודעת אם קיימות תביעות פתוחות נוספות מעבר לאלה המופיעות ברשימה.

לילי הבר - Lili Haber

054-4436-366