title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - גיזום בתקופה זו

גיזום בתקופה זו

בעונה הזו יש לגזום רק אם הכרחי- ענפים יבשים, או כאלה החורגים מהתחום ומפריעים.

חלק ניכר משיחי הנוי, למרות היותם ירוקי עד, רגישים לקור ולכן יש להיזהר בגיזומם.

בין אלה הרגישים- אלמון הודי, אקליפה, אלמוגן, דורנטה, היביסקוס, חלבלוב הדור, לנטנה לילכית, מרווה.

ישנם גם כאלה האמורים לפרוח כעת כמו הלילך, יסמין גדול פרח, ליגוסטרום ומורן החורש.

הגשם הראשון מאחורינו, נתפלל להמשך ונוסיף- לברכה ולא לקללה..