title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - טעמים וסיפורים

סיפורים וטעמים...מיזם חדש

בגיל עוז לא נחים לרגע! מיזם "ספורים וטעמים" החל להתגלגל. מטרתו איסוף מתכונים וספורים אישיים וריכוזם לספר. את הפרויקט מובילה בהתנדבות רינה גלר מניר דוד ושותפות לו גם מירי כפרי מרשפים, לאה גלבוע ממעוז חיים, ניקול מעין הנציב, אסתי שורר מניר דוד, זהבה שגב ולייקה שביט מחמדיה ואנוכי כמובן.

נפגשו להן טורקיה, טוניסאית, ארגנטינאית ואתיופית... (עם המתנדבות שמקשיבות ואוספות את הספורים) ספרו את ספור חייהן המרתק, על החלטות נועזות בגיל 14, על עליה לארץ חדשה, על מסע רגלי רצוף סכנות והכל בעיניים נוצצות. הספורים שזורים בטעמים ומאכלים מבית ההורים. היה זה שיעור היסטוריה מעדות ראשונה.
בשלב הבא יצטרפו תלמידי העיצוב של בית ספר שקד, ישמעו את הספורים, יתחברו לטעמים והניחוחות ויעצבו את ספר אסופת המתכונים והספורים. נמשיך לעדכן!

ורד רוס

קידום השירות וייזום פרויקטים

בית גיל עוז

050-8878881