title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז - דיוקן עצמי


דיוקן עצמי



חוה בירנבאום
מעוז חיים
עיסת נייר
בהדרכת בטי סלינג'ר