title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - הערכות לקראת החורף

הערכות לקראת החורף

היורה טרם ירד מקווה שתפילתנו לגשם יתממשו ולדעת זקני הקהילה השנה תהיה גשומה וברוכה, על פי כמות החצבים שפרחו השנה. הלוואי!

על כל פנים, יש להיערך לעונה גם בגינה. יש לסיים עד אמצע החודש הקרוב הטמנת פקעות ובצלים, זריעת אפונה ריחנית, ופרחי האביב שהחורף הוא תקופת גידולם העיקרית- הפטוניה ובושמת.

אמנון ותמר נמצאים כבר בשיא פריחתם שיש לעודדה בעזרת השקיה מבוקרת ולעשב סביבם לפני שיקשה עלינו להבדיל בינם לבין העשבים.

כעת הזמן לזרוע תורמוס וכמו תמיד מומלץ לסמנם בכדי שלא לפגוע בנביטתם.לפני תחילת העונה הקרה רצוי לדשן את הדשא. ישנו מגוון רחב של דשנים, בעדיפות ראשונה רצוי להשתמש בקומפוסט ובעדיפות שניה, או כתוספת בכמות קטנה, (5 ק"ג אמון גופרתי ל- 1/2 דונם).

ייתר הדשנים מורכבים- סימונם לפי הסדר N.P.K דוגמא מוכרת היא 20.20.20 זה היחס, שבין החנקן (N) לבין הזרחן (P) והאשלגן (K).

הדשא מסתדר עם מה שיש בתחום ה- P וה- K והחנקן- התוספת שיש להוסיף, ותמיד עדיף בכמויות קטנות ולעיתים קרובות (אחת לשלושה חודשים).ב ה צ ל ח ה