title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - לראות טוב ... להפיץ טוב...

שלום רב קוראנו היקרים

ראיית הטוב היא תכונה

שהלוואי והיתה נחלת כולנו.

כל אדם מביט, רואה וחווה את העולם

מתוך אישיותו ועל-פיה.

בואו נשתדל לאמץ תכונה זו

ואם - נראה טוב - נחווה טוב

גם - נפיץ טוב.

מצרף לכם שיר

שכתבה ד"ר אלה ורקר

ירושלמית מלידה עד שיבה

כפי שמכנה היא את עצמה

הרהורי סוף עונה, עמוד 44

לו יהי...

שבת שלום

גדי ליאון

העורך