title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע - לפרשת בראשית

פרשת בראשית

פרשת בראשית מחזירה אותנו מחדש לתחילת הדרך, לבריאת העולם, לתשתית של המציאות שלנו.

וכך, מדי שנה, אנו שבים אחרי היטהרות החגים להתחדשות הכל, וחוזרים וקוראים את תיאור הבריאה, ומתפעלים מכך שיום אחרי יום "וַיַּרְא אֱלוֹהִים כִּי טוֹב", ובסיומה של הבריאה 'וַיַּרְא אֱלוֹהִים אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה וְהִנֵּה טוֹב מְאֹד". התשתית היא העין הטובה, המבט מלמד הזכות, הזווית המוטה והלא אובייקטיבית, בשל האהבה והקרבה.

אין מתאים מר' לוי יצחק מברדיטשב (שיום פטירתו חל היום, בכ"ה בתשרי), 'סניגורם של ישראל' להשתלב ביציקת היסודות הללו לתורה, לשנה, לעולם.

וכך הוא מספר את שאירע ביום הכיפורים של תקס"ח:

עומד הייתי, מתבונן ומקשיב, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. והנה מופיע לו השטן ופיו מלא קטרוגים עד אינספור. קשה היה לעצור את שטף דיבורו. משטין ומקטרג, מלא בסיפורי דלטוריה רעים ומרים על עם ישראל, על היחיד באשר הוא שם, ועל הרבים. ואני עומד ובוכה, חושש מה יאמרו בשמי שמים. אספתי עמי נשמות גדולות, רועי ישראל לדורותיהם, להשתיק את דיבוריו הנוראים. אבל כוחו היה גדול.

ואז, לרגע השתתק השטן ואנכי הקטן הערתי לבית דין של מעלה שלא יקבלו את דבריו, שהרי פסוק מפורש הוא 'לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת'. האם בשמים יקבעו ויפסקו על סמך דבריו של יחיד?!

אולם, עָפָר לפיו, היה מוכן היטב אל המשפט הגורלי. פער את פיו והשיב שהוא אינו לבד. הנה רב אחד יש בעיר פלונית שעומד ומייסר את קהלו מאז ראש חודש אלול, מטיח בהם עלבונות על עוונותיהם, חוזר ומדגיש את המכשלות הקטנות והגדולות, מתאר אותם כבני בליעל עד שהם כמעט טובעים בים העוונות ומתייאשים מלשוב... אז הנה לנו עֵד נוסף ו'על פי שניים עֵדים יקום דבר', לכתוב, חלילה, את השנה שלא לטובה...

אבל גם אני, לוי יצחק בן שרה שאשא, ידעתי את אשר לפני. עם חכם תתחכם ועם עיקש תתפתל. הוכחתי בבית דין של מעלה שאותו הרב אינו מדבר מתוך לבו, שהשטן בכבודו ובעצמו מדבר מתוך גרונו. אין אלו אפוא שני עדים, כי אם אותו אחד, תיפח רוחו...

נשתדל להתחיל את השנה בדרכו של בורא עולם, לראות את העולם טוב, ואפילו טוב מאוד, ולהידבק במידתו של ר' לוי יצחק, כך שהמבט הטוב הזה ידבר מתוך גרוננו, וממילא נתברך בשנה טובה, מלאת חמלה, בתורה חדשה, תורת חיים וחסד.

שבת שלום, הרב אוֹרי ליפשיץ, רב טירת-צבי