title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - אחרי החגים יתחדש הכל...

שלום רב קוראנו היקרים

"אחרי החגים יתחדש הכל"


והתחלנו מבראשית ברא.


זכינו אף בגשם ראשון


ו...הפסקת חשמל ארוכה של שלושה ימים.


התקלה המורכבת תוקנה


והחשמל שוב זורם ופועל.


שאלת השאלות מבראשית:


"א י כ ה"


מהדהדת צפה ועולה


בכל עת ובכל שעה וכלפי כל אדם.


האדם את עצמו וממילא גם האדם כלפי קונו.היטיב לכתוב בענין זה מרטין בובר:
שנדע כל אחת ואחד


לנסותולענות עליה.....

שבת שלוםגדי ליאון


העורך