title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - מחשבות לקראת השנה החדשה

שלום רב קוראנו היקרים

אנו מתקרבים אל שלהי שנת תשע"ו

ולקראת השנה החדשה תשע"ז

שנה בה חווינו עליות ומורדות

תלאות והצלחות, ובמילים אחרות

חוויות…..

מזמין אותךְ ואותךָ

להפנים את החוויות

להמשיך עם הנעימות ולהיפרד מן הקשות

ולראות את הטוב שבכולן

ומצאתי את שירו של יונתן רזאל לכך:

נוה תלאות עליות ומורדות
נסיונות מכשולים ונפילות
נוה תלאות מתחבט בשאלות
היכן הטוב התחושות מבלבלות
אבל עכשיו אני יורד אל הים
לבכות בעדי ובעד ביתי
לבכות בעדי ובעד עמי ובעד עולמי

השקיפה
ממעון קדשך מן השמים
וברך וברך
את עמך את ישראל

נוה תלאות
בסופו אור יקרות
שמחת הלב מלאה נחמות
אבל עכשיו אני יורד אל הים
לצעוק בעדי ובעד עמי
לבכות בעדי ובעד ביתי ובעד עולמי

השקיפה
ממעון קדשך מן השמים
וברך וברך
את עמך את ישראל

לצפייה בביצוע השיר לחצו כאןמילים: הרב יצחק קיאלי ויונתן רזאל
(ע"פ ציטוט מתוך "ספר הישר" לרבינו תם, וספר דברים פרק כ"ו פסוק ט"ו)
לחן: יונתן רזאל

שבת שלום

גדי ליאון

העורך