title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - טיפול תרמי לגינת ירק

טיפול תרמי לגינת ירק

אחת האפשרויות למניעת מחלות קרקע והדברת זרעי בר הינה לכסות את השטח ביריעת pvc עדין השמש קופחת ובמהלך השבועיים הקרובים לנצל את הזמן.

בשלב הראשון יש להשקות לרוויה 3-4 שעות ולאחר יומיים לפזר קומפוסט, להפוך את הקרקע ואחרי-כן לפרוס את יריעת ה- pvc למשך כשבוע ויותר.

בשלב השני יש להסיר את היריעה, לפזר דשן בשחרור איטי והצנעתו תוך כדי יישור הקרע וסימון, לקראת שתילה או זריעה מחודשים.ב ה צ ל ח ה