title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - קיסוס החורש

קיסוס החורש

קיימים מספר זנים, לרובם מופע דומה והם משמשים למטרות שונות- כצמחי כיסוי, כצמחי בית, להסתרת קירות וגדר חיה בגווני ירוק וגם מגוון- ירוק ולבן.

מומלץ להשתמש בזן שמתאים כצמח כיסוי משתרע ומתפתח בתנאי צל מוחלט. גידולו איטי, צנוע בדרישותיו למים, מצוי כצמח בר בחורש הגליל.


כדי למלא את ייעודו כצמח כיסוי יש למנוע ממנו מלטפס על קירות בתים או על גזעי עצים.

הוא קל לריבוי על ידי ייחורי ראש, הם מסוגלים לפתח שורשים גם במיכל מים.

ב ה צ ל ח ה