title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - חברים לרפואה

"חברים לרפואה" - המבצע ממשיך והלב מתרחב

אנו עומדים ונפעמים מהצלחת המיזם. הציבור כולו נענה והתרופות זרמו וממשיכות לזרום לבית גיל עוז.

אנשים פרטיים ומרפאות הישובים שלחו ושולחים והתרופות כמובטח נאספותממוינותומחולקות בהתאם לנדרש באמצעות החברים בעמותת "חברים לרפואה


אנו שמחים להיענות הרבה ומחכים לעוד תרופות שיועברו בלב רחב אל הזקוקים להן.

המשיכו להביא מה שכבר לא נחוץ לכם ויעזור לאחרים.גדי ליאון

רכז המיזם