title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע - לפרשת דברים

פרשת דברים – "שבת חזון"

תאריך השבת הוא ט' באב. על אף שהצום נדחה למוצאי השבת, קשה לראות את התאריך ולהתעלם ממנו, יום חורבן הבית 'בראשונה ובשניה'.

ידועים דברי חז"ל על הבית השני שחרב בגלל שנאת חנם, וידועים (קצת פחות) דבריו של הרב קוק על בניית הבית ותיקון העולם על ידי אהבת חנם.

בדבריו בנושא 'אהבת חנם ושנאת חנם' הרב קוק מבאר כי שנאת החנם מבוססת על המגוון והשונות הקיימים ב'אוצר החיים', בעולם שלנו בפנימיותו. הצורות השונות והייחודיות של כל אחד עלולות לגרום למריבה והתנגדות, לעתים ללא סיבה נראית לעין. עצם הנוכחות של האחר, עצם שונותו, עצם היותו אחר ממני, זה מספיק כדי לעורר באדם שנאה בלתי מוסברת לאותו 'אחר'.

בנקודה זו, אהבת החנם ושנאת החנם קרובות הן מאוד. אהבת החנם מקבלת את הנחת המוצא הפנימית, שהאחר שונה ממני, שאינני יכול 'ללכוד' אותו במבטי ומחשבתי, אך היא רואה בגיוון זה ביטוי שיכול להביא לשלום ולאושר. אני לומד לדעת שהמוגבלות והחלקיות שלי, הזווית המסוימת שמבעדה אני חווה את העולם, אין הן ביטוי שלם ומלא לכל מה שיש לעולם ולחיים להציע, וממילא אני זקוק וכמה לנוכחותו של האחר, להיות חלק ממשהו גדול ומגוון ממני, לעשיה ממשית של אהבה שלא נשענת על אינטרס או סיבה אחרת, לשילוב ידיים שתכליתו 'עשיית חיים' ולא רק 'לעשות חיים'...

זו המהות של התורה, זו מהותו של העולם שלנו. להצליח להיחלץ מהמבט הצר והאגואיסטי אל מבט הרואה את האחר בשונותו, ואף על פי כן, ודווקא בשל כך, מחפש להשתלב עימו ולהיטיב עימו, את כל הטוב שבעולם.

כך חותם הרב את הפסקה העוסקת באהבת חנם, תוך שהוא מחבר את אהבת החנם ובניין העולם אל רחמי וחנינת הקב"ה, ואת כל אלו אל משה והתורה שניתנה על ידו מסיני:

ואם נחרבנו, ונחרב העולם עמנו, על ידי שנאת חנם

נשוב להבנות, והעולם עמנו יבנה, על ידי אהבת חנם, היורדת מראש צורים, 'וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם',

שהיא התיאוריה הנאמנה של העברת כל הטוב על פניו, של זה האיש משה. אבל תיכף בהולדו בא הטוב עמו, 'ותרא אותו כי טוב הוא', יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים.

זכינו, ושבילי הקיבוץ מלאו בשבוע האחרון קולות של אהבת חנם. ידי בנינו ובנותינו מלאו בעשיה מרשימה ומרגשת, בשיתוף פעולה וראיית האחר השונה ממני כאדם שלם, שרק ביחד אתו גם אני מגיע לשלמותי, בלקיחת אחריות והירתמות במסירות, בחן ובהרבה הרבה חסד.

העשייה במחנון ובקייטנת איל"ן חושפת את הכוחות המופלאים שיש בבני ובנות החטיבה והתיכון, ובעזרת ה' מכוחה נתקדם ונתברך באהבת חנם בינינו, ובבניין הקהילה והעולם על האדנים הללו.

שבת שלום, הרב אורי ליפשיץ, רבה של טירת-צבי