title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - טיפול בדשא בעונת הקיץ

טיפול בדשא בעונת הקיץ

יש להקפיד על כיסוח הדשא בגובה מתאים. הכיסוח הנכון הוא כאשר סכין המכסחת גוזרת את העלים המזדקפים אך אינה פוגעת בגבעולים המשתרעים. בצורה כזו נמנעת הקרינה והקירקוף.

הקרקפות נוצרות בדרך-כלל כתוצאה מכיסוח נמוך, ובמקרה כזה גם השקיה מוגברת אינה מתקנת את המצב.

לעיתים אף להיפך, רטיבות עודפת מזמינה מחלות ועל אחת כמה וכמה כאשר ישנם עלים חשופים.

לפני שנים רבות היה נסיון להשתמש במכסחות תופיות ורוב הגננים השתכנעו שעדיפה גזירת העלים כמו מספריים. סכין קבועה בתחתית התוף ומספר סכינים מסתובבות שגוזרות, אלא שברבות הזמן לא עמדנו בדרישות- כיסוח כל 5-6 ימים, שיבושי עשבים ועוד.

כעת מכסחים בעזרת מכסחת רוטרית שאינה גוזרת אלא מכסחת את העלים. אם מתבוננים מקרוב על העלה של הדשא ניכר שאינו ישר ושטח הפנים גדול- כאמור מזמין מחלות.

מלבד הקירקוף שאפשר למונעו על ידי כיוון גובה הכיסוח פוקדים את הדשא מזיקים כמו ערצבים, או חיפושיות, ובתוך זמן קצר נוצרים "כתמים יבשים". גם במקרה כזה השקיה מוגברת אינה פותרת את הבעיה. אפשר לתקן את המצב על ידי עידוד השוליים שעדין ירוקים בעזרת דישון בדשן חנקני.

דשא מקורקף

ב ה צ ל ח ה