title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע - לפרשת נשוא

פרשת נשוא וחג שבועות

פרשתנו כוללת את ברכת הכהנים, הפותחת ב'יברכך' ומסתיימת ב'שלום': יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ, יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ, יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם.

שילוב זה, של הברכה והשלום ויחסיהם מופיע במשנה החותמת את כל ששת סדרי המשנה, במסכת עוקצין:

אמר רבי שמעון בן חלפתא לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום

שנאמר (תהלים כ"ט) ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום

מהו 'כלי מחזיק ברכה'? הסביר רבי ישראל בעל שם טוב (שיום פטירתו חל בשבועות):

השלום הוא הכלי, והברכה הוא הפנימיות.

כי אם אין חלונות סגורים בבית, והבית פרוץ למה לי עושרו,

הלא גנבים יגנבו דים, ושודדי לילה יבואו עליו,

אמנם כשהוא שלם ונשמר מגנבים ולסטים,

עושר שמור לבעליו.

הרי שעיקר הוא השלום, והוא הוא הכלי שעל ידו יתחזק ויתקיים הברכה והעושר.

מדברי הבעש"ט עולה שהדימוי של 'כלי מחזיק ברכה' מלמד על כך שתפקידו של השלום הוא לשמור על מה שיש בפנים, על הברכה והטובה שזוכה לה האדם.

ללא השלום, גם אם תהיה ברכה, משולה היא לבית פרוץ, שהברכה 'נעלמת' ו'נגנבת' ממנו. מחלוקת, יריבות, צרות עין, ענייני כבוד וטינה – כל אלו מייצרים חללים וסדקים בבית ובאדם, וממילא גם הברכה שיש לו (ברכה גשמית כמו גם רוחנית, כוחות יצירה, איכויות וידע) נעלמת ולא נשארת בתוכו.

השלום, אם כן, הוא המעטפת המאפשרת לברכה לשרות ולחול.

נראה שגם ביחס לתורה ולחגה החל מחר הדברים קשורים בעומקם.

לאחר ברכת התורה בכל בוקר, אנו עוברים מיד ללימוד – וחכמינו בחרו שפסוקי התורה שיילמדו בסמוך לברכת התורה הם פסוקי ברכת הכהנים.

הסיבה, על פי הבעש"ט שהובא, ברורה. ללא השלום, גם ברכת התורה לא נותרת עם הלומד, והתורה הנלמדת (שהיא בעצמה ברכה ושפע) עלולה להתנדף ולהיעלם, אם אין כלי ומעטפת של שלום סביבה.

על כן 'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם', שאם לא כן, אינם תלמידי חכמים...

שבת שלום וחג שבועות שמח, הרב אורי ליפשיץ, רבה של טירת צבי