title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - הדרך אל היעד

שלום רב קוראנו היקרים


אנו מתקרבים במהירות

אל עבר חג האביב, חג החירות.

היציאה ממצרים, מטרתה להגיע אל היעד.

אך גם התהליך שמביאנו אל היעד,

הוא עצמו דורש התבוננות והפנמה,

לא רק כאמצעי אלא גם בפני עצמו.

איך הלכת? עם מי הלכת?

ובמרשתתמצאתי את המשפט הבא:

"אם אתה רוצה ללכת מהר, לך לבד…

אם אתה רוצה להגיע רחוק, לך ביחד!"

מסבירה ד"ר רונית רותם:

"משפט אפריקני זה משקף את ההבנה שמורכבות החייםנוצרת דרך מערכות יחסי-הגומלין. כל פרט בפאזל תורם ונתרם, וביחד נוצרת מורכבות המאפשרת להגיע רמות גבוהות של ביטוי הנוצרת מהשיתוף ההדדי.

האדם משפיע ומושפע מסביבתו, וחלק גדול מקשייו כמו גם מכוחותיו נובעים מאיזון או מחוסר איזון בין עולמו הפנימי וסביבתו. אין דבר או התרחשות בעולם שהוא בעל קיום עצמי, נפרד וקבוע אלא הכל קורה תוך תלות הדדית.

התא/האדם הוא ייצור חברתי. ההדדיות הזו מצויה מהרמה המבנית הבסיסית ביותר של החיים. תא/אדם שלא מקבל סיגנל מהסביבה – מת. תאים/בני האדם כל הזמן יוצרים קשר עם סביבתם. בתא/באדם קיימים מנגנונים שונים ליצירת יחסי גומלין....

חשיבות עצומה מצויה בהבנה שכל אחד הינויחיד ומיוחד, שחווה ומתנסה בעולם דרך השילוב הייחודי שלו.עוזר ונעזר. הבנה שכל אחד מאתנו הוא חלק מרקמה עצומה של יחידים מיוחדים המצויים בשוויון ערך מוחלט אחד כלפי השני, וכל אחד מאתנו הגיע לבטא את המורכבות הייחודית לו ולראות איך היא מתבטאת בכל הרבדים . כל אחד מאתנושחקן במערכת מורכבת הנבנית גם בזכותו....

כשאנחנו רוצים לתת האם יש משהו שרוצה לקבל את מה שנרצה לתת? האם הנתינה שלנו מאוזנת, או שרצינו כל כך לתת עד שלא שמנו לב שהנתינה שלנו היא מאוד חד-צדדית? האם אנחנו מאפשרים לאחרים לתת לנו?"

שנזכה להלך בדרך עם מי שנצליח

להלך איתו ב י ח ד

ואז גם ..... נגיע רחוק!


שבת שלום

גדי ליאון

העורך