title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - דישון וטיוב האדמה - פינתו של אליהו חביב - כפר-רופין

דישון וטיוב האדמה כעת

לפי הסטטיסטיקה, הקרה חלפה, למרות שהחורף והגשמים עודם ואנו מתפללים לירידתם.

אם הכנו זבל פרות או אחר ואפשרנו לו "לנוח", החנקן התנדף ברובו וכעת הזמן לפזר ולהצניע. המטרה העיקרית בפיזור הזבל הוא לטייב את הקרקע – לשפר רמת זמינות ה- NPK (חנקן, זרחן ואשלגן), לשפר את החלחול, ולאפשר לשורשים לנשום.

אפשר גם לדשן, בעיקר את הרב-שנתיים, רצוי במנות קטנות ולא סמוך לגזע. קיימים הרכבים שונים – וכל אחד מהמרכבים תורם בהתאם: החנקן לעלווה, הזרחן לפריחה ולפרי, והאשלגן, המצוי בקרקע שלנו במידה מספקת, תורם את חלקו בתחום ייצור העצה.