title
title
title
title
title
title
פינת הגנן גליון 257


על הלוקופילום

נוכחנו בעת האחרונה במופע המרשים של הצמח לוקופילום, שיח בעל עלים אפורים ופריחה סגולה. בזמן שהפריחה בשיאה השיח כולו סגול בהיר וכמעט שלא נוכל לראות עלים.

מוצאו מאוסטרליה והוא יובא לארץ כצמח נוי החוסך במים שאכן הוכיח את עצמו וגם דבורות הדבש נהנים מצופו.

פקעות הכלנית והנורית נבטו כבר יפה בתקופה זו ומה שנותר לנו הוא לנכש את העשבים סביבן בזהירות כדי להבליטן ולמנוע תחרות על האור.

בשלב הזה ניתן לדשן בעדינות בדשן 20,20,20 או באוסמוקוט.


ב ה צ ל ח ה

מופיע בעלון: