title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז גליון 253

יחד לב אל לבחברי בית גיל עוז
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון